PLAY

Historia spotkań

SEZON Wiosna 2018
21.04.2018
Egamink E-sport 21.04.2018 --:-- 17:00 proXima Gaming Powtórka Statystyki
Powtórka Statystyki
proXima Gaming 21.04.2018 --:-- 16:00 Egamink E-sport Powtórka Statystyki
Powtórka Statystyki
Adive 21.04.2018 --:-- 15:00 Pompa Team Powtórka Statystyki
Powtórka Statystyki
Pompa Team 21.04.2018 --:-- 14:00 Adive Powtórka Statystyki
Powtórka Statystyki
Młodzi Esports 21.04.2018 --:-- 13:00 Egamink E-sport Powtórka Statystyki
Powtórka Statystyki
Egamink E-sport 21.04.2018 --:-- 12:00 Młodzi Esports Powtórka Statystyki
Powtórka Statystyki
FAKE TEAM 21.04.2018 --:-- 11:00 Team Ascent Powtórka Statystyki
Powtórka Statystyki
Team Ascent 21.04.2018 --:-- 10:00 FAKE TEAM Powtórka Statystyki
Powtórka Statystyki